Бранислава Нушића 2, Брод
jupbeliandjeo@yahoo.com
+387 53 490 035

Васпитачи

Маја Зечевић

Професор филозофије и социологије

Директор

Гордана Ивановић

Дипломирани правник

Секретар

Душанка Лазић

Дипломирани економиста

Рачуноводство

Mилица Игњић

Медицинска сестра

Медицинска сестра на превентиви

Зора Костадиновић

Медицински техничар

Јаслице 1

Загорка Видић

Медицински техничар

Јаслице 1

Ковиљка Клисарић

Медицински техничар

Јаслице 2

Ката Драгић

Медицински техничар

Јаслице 2

Тања Дујић

Дипломирани васпитач

Васпитна група узраста 3 до 4 године

Мира Броћило

Дипломирани васпитач

Васпитна група узраста 3 до 4 године

Маријана Папић

Дипломирани васпитач

Васпитна група узраста 4 до 5 године

Мара Којић

Дипломирани васпитач

Васпитна група узраста 4 до 5 године

Душанка Костадиновић

Дипломирани васпитач

Васпитна група узраста 5 до 6 године

Радмила Бачић

Дипломирани васпитач

Васпитна група узраста 5 до 6 године

Дејана Игњић

Дипломирани васпитач

Васпитна група узраста 5 до 6 године