Бранислава Нушића 2, Брод
jupbeliandjeo@yahoo.com
+387 53 490 035

Обавјештење за родитеље вртичке васпитне групе узраста од три до четири године Броду

Обавјештење за родитеље вртичке васпитне групе узраста од три до четири годинеу Броду

Обавјештавамо родитеље наведене вртичке групе да ће се родитељски састанак одржати дана 08.04.2021. године почетком у 15.15 часова.

Предложени дневни ред:

1. Осврт на претходни период у васпитно-образовном раду

2. План и програм за наредни период

3. Манифестације у наредном периоду

4. Избор родитеља за члана Савјет родитеља

5. Текућа питања